Historie

Posted: 11 maart 2019


De kermis was vroeger het belangrijkste volksfeest van het jaar. Het woord van kermis komt van kerkmis. Het begon als feest er gelegenheid van kerkwijding in het dorp. De bisschop kwam om dat te doen. Hij reisde altijd in de zomer. De eerste zondag na de kerkwijding werd de jaarlijkse kerkmis van het dorp. Dan was het feest n de herberg, kwamen er artiesten van elders en was het vaak ook markt.

Tijdens de kermis was jong en oud vrij van werk. De school had in vroeger eeuwen slechts twee korte vakanties: met Pinksteren en met Kermis. In de geschiedenis van Langedijk komt er soms een besluit voor dat verband houdt met de kermis. Er gebeurden dingen die je nu niet  zou zien. Bijvoorbeeld in 1844. De politieagent mocht toen fooi vragen op de kermis in Noord-Scharwoude. De veldwachter was bovendien dorpsbode en ontving niet zoveel loon. Daarom gunde de gemeenteraad van Noord-Scharwoude hem ‘’om zijn gering bestaan te favoriseren om op kermis een fooitje en op Allerheiligen en slachtduit van de ingezetenen te vragen. En met of voor nieuwjaar met almanakken rond te gaan. ‘’


Vertel dit bericht op Social Media!

Gerelateerd Nieuws