di. feb 7th, 2023

Historie

mrt 11, 2019

De kermis was vroeger het belangrijkste volksfeest van het jaar. Het woord kermis komt van kerkmis. Het begon als feest ter gelegenheid van kerkwijding in het dorp. De bisschop kwam om dat te doen. Hij reisde altijd in de zomer. De eerste zondag na de kerkwijding werd de jaarlijkse kerkmis van het dorp. Dan was het feest in de herberg, er kwamen artiesten van elders en was er ook vaak markt.

Tijdens de kermis was jong en oud vrij van werk. De school had in vroegere eeuwen slechts twee korte vakanties; met Pinksteren en met Kermis. In de geschiedenis van Langedijk komt er soms een besluit voor dat verband houdt met de kermis. Er gebeurden dingen die je nu niet  zou zien. Bijvoorbeeld in 1844. De politieagent mocht toen fooi vragen op de kermis in Noord-Scharwoude. De veldwachter was bovendien dorpsbode en ontving niet zoveel loon. Daarom gunde de gemeenteraad van Noord-Scharwoude hem ‘’om zijn gering bestaan te favoriseren om op kermis een fooitje en op Allerheiligen en slachtduit* van de ingezetenen te vragen. En met of voor nieuwjaar met almanakken* rond te gaan. ‘’

*Slachtduit

Zelfs Google wilt ons niet vertellen wat slachtduit betekent.
Wij vermoeden dat het gaat om producten die als zijnde fooi werd aangeboden.

*Almanakken

Een almanak is een jaarlijkse publicatie met steeds terugkerende informatie op bepaalde gebieden, deels geordend volgens de kalender.