ma. mei 29th, 2023

Onzedelijk

mrt 11, 2019

In 1872 moet de raad van Oudkarspel nogmaals besluiten over de kermis. Er heerst een pokkenepidemie. Om besmetting te voorkomen zal de kermis afgelast kunnen worden. Maar het is het enige feest in het jaar waarbij tuinders het akkerwerk kunnen laten rusten. Zo belangrijk is het. De raad van Oudkarspel besluit dat het toch door kan gaan, maar alleen Langedijkers mogen kermis vieren. Er mogen geen kramen komen van niet-ingezetenen.

De liefde voor de kermis is niet in Broek op Langedijk. In 1875 wordt daar de jaarlijkse kermis afgeschaft, op initiatief van dominee D.J. van Arkel. De kerkenraad van de Hervormde Kerk oordeelt dat: ‘’Alle pogingen moeten worden aangewend tot verwijdering van de kermis uit deze gemeente. Van onze zijde verdient de kermis toch een krachtige bestrijding, daar zij schadelijk werkt op den zedelijke bloei’’.

De gemeenteraad is bijna unaniem met de afschaffing, met uitzondering van Maarten Spoor stemt de raad in met de afschaffing.

De kermis van Zuid-Scharwoude wordt sinds 1897 in september gevierd. Voor die tijd was het altijd op de eerste zondag van augustus. In de landbouw was het juist erg druk met vooral bloemkool snijden. De arbeiders waren te erg nodig. De derde zondag in september kwam beter uit.